FASILITETER

Staller

Det er totalt 58 stallplasser fordelt på 4 staller og noen utebokser. Boksene er lyse og luftige med god størrelse og takhøyde. Vaskespilt med varmt og kaldt vann. Tørkerom på låven. Det er rikelig med salrom/utstyrsrom og oppholdsrom.

Ridehall

Innendørs ridebane med internasjonale mål (20’60) med Walber Supreme. Det er også tribune og varmestue i hallen. Vi har ingen rideskole, dvs ridebanene er tilgjengelige for oppstallørene stort sett hele tiden.

Utebane

Det er 2 stk utebaner. En med sand/gummi og en med grus/sand. Begge banene er opplyst med lamper.

Skrittmaskin

Skrittmaskin under tak med sand/grus bunn. Radius 16 meter med 6 hesteplasser.

Treningsløype

Det er gruset treningsløype rundt hele gården på totalt 1,6 km.

Uteområder

Romslige luftegårder og mulighet for hest i flokk eller alene i egen paddock. Oppstillingsplass til hestehenger.

Utegang

Store fine beiteområder med skur som hestene kan stå i ly for vær og vind.